Komunikacja interpersonalna

Podczas pandemii wielu z nas postanowiło wykorzystać dodatkowy czas na podniesienie swoich kwalifikacji i samorozwój – Sztuka właściwej komunikacji przydaje się zarówno w życiu codziennym i jak i zawodowym. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom stworzyliśmy specjalne warsztaty które pozwolą poddać nabyte umiejętności praktyczniej próbie.

Jak to działa w praktyce?

Zaczynamy od części teoretycznej, gdzie osoba prowadząca omawia zasady dobrej komunikacji, przedstawia przykłady w jaki sposób dobra i zła komunikacja może uprawnić działanie w grupie, a uczestnicy wymieniają się swoimi spostrzeżeniami, czy wcześniejszymi doświadczeniami.

Następnie, w jednym ze specjalnie przygotowanych scenariuszy, uczestnicy szkolenia szlifują nowo nabyte umiejętności. Ta część jest pozwala połączyć przyjemne z pożytecznym. Taka forma szkolenia angażuje graczy, zachęca ich do współpracy, prowokuje kreatywność i logiczne myślenie. To wspaniałe doświadczenie społeczne, rozrywkowe i edukacyjne w jednym.

Przebieg szkolenia podsumowuje rozmowa z prowadzącym po etapie praktycznym, podczas której można wymienić się spostrzeżeniami na temat jej przebiegu, ewentualnych trudności i tego jak udało się je pokonać.