Polityka prywatności ESC Room Szczecin

Escape room - Pokój zagadek Szczecin

§.1 Postanowienia Ogólne
Administratorem danych jest firma ESC Joanna Fijałkowska z siedzibą w Szczecinie przy Al. Wojska
Polskiego 52/U6, NIP: 8542182964, REGON: 380704146.
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich
przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce
Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności
termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane osobowe podawane w formularzu rezerwacji są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób
nieuprawnionych. Podawanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rezerwacji.

§2. Administrator Danych
Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli dokonujesz rezerwacji
pokoju w naszej firmie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
oraz parametry twojej rezerwacji takie jak liczba uczestników, data i godzina gry oraz rodzaj wybranego
scenariusza.
Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania
oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych
celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy
drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@escroom.pl.
Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody
tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe
lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie
dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe przetwarzają osoby
wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies
Witryna www.escaperoomszczecin.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer
www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie
połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry
pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies
ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP,
typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych,
informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza
kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają
z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i
bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia
Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co
pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje,
umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby
zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie
wewnątrz firmy ESC room Szczecin w celu optymalizacji działań.
Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach
serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w
zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i
personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej
dostosowanych do ich zainteresowań.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez
zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na
stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik
wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko
do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Napisz do nas

Hej! jeżeli potrzebujesz się z nami pilnie skontaktować, daj nam znać!