Regulamin ESC Room Szczecin

Escape room - Pokój zagadek Szczecin

Postanowienia Ogólne
1.1 Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.escaperoomszczecin.pl, www.lockme.pl lub
telefonicznie zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przekazania jego treści
wszystkim pozostałym uczestnikom gry.
1.2 Podczas gry w jednym z pokoi ESC Room Szczecin uczestnicy zobowiązani są bezwzględnie
przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników.

Rezerwacje
2.1 Rezerwacji można dokonać wypełniając formularz na stronie www.escaperoomszczecin.pl,
telefonicznie pod numerem 505 865 990 lub na stronie www.lockme.pl.
2.2 Warunkiem dokonania rezerwacji jest podanie imienia i nazwiska, liczby uczestników, nazwy
rezerwowanego pokoju oraz numeru kontaktowego, a także wpłata zadatku w wysokości 20% kwoty
końcowej.
2.3 Odwołać rezerwację można telefonicznie pod numerem 505 865 990.
2.4 Rezerwacje mogą zostać odwołane najpóźniej na 3 godziny przed terminem gry, w innym przypadku
koszt rezerwacji lub zadatku nie zostanie zwrócony.
2.5 W przypadku odwołania rezerwacji kwota rezerwacji zostanie zwrócona na konto klienta w ciągu 3 dni
roboczych od daty rezerwacji, jeśli spełnione zostały warunki odwołania.
2.6 W dniu gry lub w dniu poprzedzającym dzień gry jeden z pracowników ESC Room Szczecin może
zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.
2.7 Brak potwierdzenia rezerwacji telefonicznie lub podanie nieprawidłowego numeru telefonu może
skutkować odwołaniem rezerwacji przez jednego z pracowników ESC Room Szczecin.
2.8 Rezerwacje może odwołać pracownik ESC Room Szczecin w przypadku uszkodzenia pokoju lub
innego wypadku losowego uniemożliwiającego grę, wówczas pracownik niezwłocznie skontaktuje się z
osobą, która dokonała rezerwacji telefonicznie lub mailowo. Koszt takiej rezerwacji lub zadatku zostaje
zwrócony natychmiastowo.

Gra
3.1 Gra w ESC Room Szczecin odbywa się w jednym z 3 pokoi: Se7en, Zasypani, Biały Wilk.
3.2 W grze w pokojach Zasypani oraz Biały Wilk mogą uczestniczyć osoby powyżej 12 roku życia,
natomiast w pokoju Se7en – powyżej 16 roku życia.
3.3 Limit maksymalnej ilości graczy w poszczególnych pokojach to: Zasypani – 6 osób, Se7en – 6 osób,
Biały Wilk – 8 osób.
3.4 Każda z gier trwa 60 lub 90 minut, należy jednak zarezerwować sobie 15 minut więcej na grę,
wprowadzenie, toaletę, kwestie organizacyjne oraz zrobienie pamiątkowego zdjęcia.
3.5 Osoby pod wpływem środków odurzających lub nietrzeźwe nie mogą brać udziału w grze. Pracownicy
ESC Room Szczecin mają prawo odmówić przyjęcia grupy, jeśli którykolwiek z jej członków nie zastosował
się do tej zasady.
3.6 Gry w pokojach zagadek nie są wskazane dla osób cierpiących na choroby serca, epilepsję,
klaustrofobię, w trakcie leczenia psychiatrycznego i kobiet w ciąży.
3.7 Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych.
Uczestnicy zobowiązują się do pozostawienia telefonów i innych sprzętów w skrzynkach zamykanych na
klucz, który mogą zabrać ze sobą do pokoju. Jeżeli obsługa zauważy, że uczestnicy zabawy używają
telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, mają prawo: wyprosić z pokoju osobę korzystającą
ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy bez zwracania pieniędzy za pozostały czas.
3.8 Uczestnicy gry powinni pojawić się w siedzibie ESC Room Szczecin dokładnie o godzinie podanej w
rezerwacji. Nie ma potrzeby wcześniejszego przyjścia. Pracownicy ESC Room Szczecin mają prawo
odmówić udziału grupie, która spóźniła się więcej niż 15 minut.
3.9 W siedzibie firmy ESC Room Szczecin obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych
oraz papierosów elektronicznych.

Zasady bezpieczeństwa
4.1 Przed rozpoczęciem gry, uczestnicy zostaną poinformowani przez pracownika o zasadach panujących
podczas gry, między innymi o zakazie używania siły wobec wszystkich elementów pokoju, niszczenia
wystroju, wchodzenia na meble, używania przedmiotów niezgodnie z ich przeznaczeniem itd.
4.2 W przypadku niezastosowania się do regulaminu i/lub zaleceń pracowników ESC Room Szczecin,
pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z obiektu. W takim wypadku uczestnikom gry nie
przysługuje zwrot pieniędzy.
4.3 ESC Room Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy
uczestników podczas gry.
4.4 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
4.5 Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność oraz z własnej woli.
4.6 Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom
korzystającym z lokalu.
4.7 Uczestnicy gry mogą w dowolnej chwili opuścić grę w celu skorzystania z toalety lub kiedy poczują się
źle, gracz po wyjściu z pokoju może do niego wrócić, jeśli czas jeszcze się nie skończył.

Płatności
5.1 Płatności w ESC Room Szczecin dokonać można gotówką, kartą, Voucherem Prezentowym lub za
pośrednictwem strony www.lockme.pl.
5.2 Koszt gry jest zależny od ilości osób. Pełen cennik dostępny jest na stronie escaperoomszczecin.pl
5.3 Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem gry.

Vouchery
6.1 Voucher prezentowy uprawnia do jednej gry w ESC Room Szczecin w dowolnym pokoju.
6.2 Voucher można zakupić po kontakcie telefonicznym, mailowym lub przez fanpage facebook.
6.3 Voucher prezentowy pozostaje ważny przez trzy miesiące od daty zakupu.
6.4 Aby wykorzystać Voucher należy zarezerwować dowolny niezajęty termin do dowolnego pokoju i
okazać kod vouchera podczas wizyty

Napisz do nas

Hej! jeżeli potrzebujesz się z nami pilnie skontaktować, daj nam znać!